...para que naza a pequena, hoxe segundo o tocólogo o camiño xa está comezado, "favorable e un centímetro dilatado" foron as súas palabras, nestas alturas de embarzo Aldara xa tiña nacido... sinto que queda pouco, en calquera momento pode ser... adiantarome a fpp ó día 8, pero dubido chegar alá e a nena nas últimas ecos dá que é semana e media maior.
Estou tendo moitas contraccións estos días...
Nome... jeje! entre Aldara e a súa avoa xa escolleron... pero... imos esperar a que naza.

0 comentarios: